Muž (a těhotná žena) – Dionisio 1.díl

Žena: „Miláčku, musím ti něco důležitého říci.“
Muž: „Co?“
Žena: „Čekáme miminko.“

Jaká bude reakce muže na tuto ženinu informaci? Zkratkovitě řečeno, v této souvislosti se muži dělí do třech základních skupin. První skupina bude na větu „čekáme miminko“ reagovat zděšením a panikou. Budou lapat po dechu, budou se znepokojením sledovat svůj srdeční tep, který se nebezpečně zrychlí.

Druhá skupina mužů zachová stoický klid a nehne brvou. Pravděpodobně odpoví něco ve smyslu: „Hmm. To je fajn.“ Nebo: „Nuže, dobrá“.

Jak bude muž reagovat na tuto informaci, samozřejmě ovlivňuje fakt, zda potomka s partnerkou plánovali, zda tomu nechali volný průběh, nebo zda se jednalo o „nehodu“.

Třetí skupina mužů bude reagovat nezřízeným veselím a jásotem. Možná si začnou prozpěvovat svou oblíbenou píseň a začnou pusinkovat svou partnerku (možné jsou samozřejmě kombinace specifických charakteristik konkrétních skupin. Například: Muž nehne brvou a přitom se znepokojením sleduje svůj srdeční pulz; Muž může propuknout v nezřízené veselí a přitom si v duchu říkat: „Hmm, to je fajn.“). Jak bude muž reagovat na tuto informaci, samozřejmě ovlivňuje fakt, zda potomka s partnerkou plánovali, zda tomu nechali volný průběh, nebo zda se jednalo o „nehodu“. Tak jako tak, ve všech případech se jedná o zcela zásadní zlom v mužově životě.

Nastávající otec na základě této noviny zásadním způsobem reflektuje svůj dosavadní život. Před usnutím přemítá nad tím, jaký asi bude otec; v duchu počítá, zda mu jeho stávající příjem vystačí i v nové roli, popřípadě začíná sledovat inzeráty, aby si našel práci s vyšším platem; jestli není ženatý, přemýšlí nad svatbou; přetrhává vazby s dosavadními milenkami; případně si objednává letenky do Mexika, kde chce strávit zbytek svého života.

Jestliže je muž kuřák, je vykázán se svou neřestí mimo uzavřené prostory bytu pod širé nebe na zahrádku nebo na balkón. Průběžně přemýšlí nad tím, jak zvelebit byt a prostředí připravit na příchod potomka. Pokud je manuálně dostatečně zručný, bez otálení se vrhá do stavařských prací (pokud své ruce šetří na důležitější činnosti, hledá po večerech na internetu vhodné zednické firmy).

Muž zkrátka nezažívá to, co žena, která nosí plod uvnitř svého těla. Muž toto nezažívá a během partnerčina těhotenství je odkázán pouze na své rácio.

Se zvídavostí sleduje (v některých případech možná se znepokojením), jak se ženě postupem času zvětšuje břicho. Je ovšem signifikantní, že muž se může jakkoliv racionálně ztotožnit s tím, že za několik měsíců na svět přijde jeho potomek, ovšem emocionálně, chtělo by se říci holisticky, je s tímto faktem konfrontován až během porodu, nebo těsně po něm. Muž zkrátka nezažívá to, co žena, která nosí plod uvnitř svého těla. Muž toto nezažívá a během partnerčina těhotenství je odkázán pouze na své rácio. To mu ale samozřejmě nebrání, aby byl zainteresován v agendě výběru jména.

Na co by měl být muž připraven v prvním trimestru? Uvidíme příště…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jak vybrat dětskou autosedačku?

Vyvolaný porod + alternativní metody vyvolání porodu