1. Popis činnosti

1.1 Maminiamimina.cz jsou projektem, který provozuje Pavel Češka, se sídlem: Vršovická 7, 101 00, Praha 10, IČ03756823 (dále jen „Vydavatel“)

1.2 Maminiamimina.cz mají za cíl poskytnout široké veřejnosti základní zdroj informací pro životní situace, zejména z oblasti těhotenství, porodu, rodičovství a oblastí s tím souvisejících. Zároveň chtějí informovat veřejnost o aktuálních tématech světa rodičů a umožnit autorům prezentovat jejich názory.

2. Autoři příspěvků

2.1 Autoři příspěvků jsou dobrovolníci z řad rodičů, vychovatelů, kantorů či instruktorů, kteří v dané oblasti působí či se jinak dané problematice aktivně věnují (dále jen „autoři“).

2.2 Všichni autoři jsou zapsáni v seznamu autorů (dále jen „redakce“), který je přístupný veřejnosti.

3. Registrovaní uživatelé a registrační podmínky

3.1 Registrovaným uživatele může užívat osoba, která splnila podmínky registrace (dále jen „uživatel“).

3.2 Obligatorní součástí registrace je uvedení přihlašovacího jména a e-mailová adresa uživatele.

3.3 Uživatel se může zaregistrovat a přihlásit také pomocí vybraných sociálních sítí.

3.4 Řádnou registrací dává uživatel svolení k zasílání informativních materiálů nebo obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu či formou uveřejnění na profilu uživatele v sociální síti.

3.5 Vydavatel má právo pracovat s veřejnými údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Veřejnými údaji jsou údaje, které budou uveřejněny u profilu uživatele, pokud je uživatel dobrovolně vyplní. Mezi ně patří jméno a příjmení uživatele, bydliště, věk, počet dětí a e-mailová adresa. Ostatní údaje, které uživatel zadá na web na svém profilu, jsou neveřejné a Vydavatel se zavazuje je komerčně nevyužívat ani jinak zneužít. Uvedené osobní údaje jsou chráněny zákonem.

3.6 Po řádné registraci uživatele, mu bude vygenerováno registrační heslo a posláno na uvedený e-mail. Pomocí registračního hesla, bude moci uživatel využívat služeb Maminiamimina.cz, popřípadě se účastnit uveřejněného diskuzního fóra.

3.7 Změna již registrovaných údajů je možná, s výjimkou přihlašovacího jména a e-mailové adresy. Registrovaný uživatel může být požádán o případné doplnění dalších údajů z předem určených důvodů, pro odstranění možných pochybností, že se nejedná o reálnou osobu.

3.8 Vydavatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účel, k němuž budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby Vydavatel poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše. Vydavatel je oprávněn pověřit zpracováním údajů jinou osobu. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat, aby její osobní údaje byly vyloučily ze zpracovávání případně vymazány z databáze webu.

3.9. Pokud Vydavatel zjistí, že údaje uvedené v registraci jsou neplatné či neodpovídají skutečnosti, má právo takto vytvořenou registraci zrušit. Zrušit registraci je možné také z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.

3.10 Maminiamimina.cz mohou navštívit i neregistrovaní čtenáři (dále jen „návštěvník“), kteří nemají přístup do diskuzního fóra.

4. Diskuzní fórum

4.1 Řádně zaregistrovaný uživatel má právo přispívat do uveřejněného diskuzního fóra.

4.2 Vydavatel má právo témata diskuzního fóra měnit či zrušit.

4.3 Vydavatel si vyhrazuje právo smazat určité příspěvky uživatele z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.

5. Autorská práva a odpovědnost

5.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou uveřejněny na Maminiamimina.cz, vykonává Vydavatel.

5.2 Příspěvky uveřejněné na Maminiamimina.cz by měly být převážně původní a dosud jinde nepublikované. Vydavatel nebude bránit ani uveřejnění starších textů, pokud jejich obsah bude přínosný k obsahu Maminiamimina.cz. Příspěvky staršího data ovšem nemusejí odpovídat aktuálnímu stavu.

5.3 Uveřejněním příspěvku na Maminiamimina.cz. nabývá Vydavatel nevýhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku, včetně práva k překladům a publikaci v jiném než původním jazyce.

5.4 Veškeré příspěvky autorů jsou uveřejňovány v dobré víře a jsou poskytovány bezplatně. Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele je zakázáno.

5.5 Texty publikované na Maminiamimina.cz nenahrazují kvalifikovanou právní či lékařskou pomoc. Pro kvalifikovanou právní a lékařskou pomoc doporučujeme obrátit se vždy na advokáty, lékaře či terapeuty.

5.6 Všechny texty publikované na Maminiamimina.cz jsou dle právní úpravy platné v den publikování textu. Samozřejmě se autoři snaží všechny příspěvky aktualizovat. Autoři neručí za aktuálnost starších vzorů.

5.7 Vydavatel neručí, že příslušný text je vhodný pro řešení konkrétního případu návštěvníka či uživatele. Jestliže se návštěvník anebo uživatel rozhodne postupovat v souladu s nimi, činí tak pouze na vlastní odpovědnost. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné nebo nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni Vydavatel ani autoři odpovědnost, tím dochází k vyloučení § 2950 z. č. 89/2012 Sb.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Vydavatelem portálu se řídí těmito podmínkami.

6.2 Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.