Separační úzkost

Separační úzkost je normální fáze vývoje dítěte, poprvé ji můžete zaznamenat již u půlročního miminka, ale u většiny dětí se objevuje poprvé mezi 10. a 18. měsícem a polevuje okolo druhého roku života.

Je přirozené, že Vaše malé dítě cítí úzkost, když je od Vás odloučeno a to i v případech, kdy Vám tato úzkost připadá přehnaná. Když se nad separační úzkostí zamyslíte z evolučního hlediska, dává to smysl, bezbranné dítě by přirozeně podlehlo úzkosti, kdyby bylo odloučeno od osoby, která mu poskytuje ochranu a péči. Názory na separaci dítěte od matky se také liší dle kultur. V západních zemích se děti učí být bez matky již od útlého věku, v jiných zemích se zase během prvního roku života odtrhnou od své matky jen zřídka.

Bez ohledu na původ tohoto vývojového stadia, separační úzkost může být frustrující jak pro dítě, tak pro rodiče. Dobrou zprávou je, že tento stav pomine a také, že můžete podniknout kroky k tomu, abyste tímto stadiem prošli snadněji. Do té doby si užívejte vědomí, že pro Vaše dítě jste na prvním místě Vy, nezapomeňte, tento stav není trvalý 🙂

Jak připravit dítě na odloučení a zmírnit separační úzkost?

Trénujte doma

Pro dítě bude jednodušší, seznámit se s Vaší nepřítomností v prostředí, které zná. Začínejte pár minutami. Před tím než jej v místnosti zanecháte samotné, mu sdělte, kam jdete a že se brzy vrátíte. Vaše dítě se takto naučí, že i když je chvíli samotné, tak je vše v pořádku a že se za ním vždy vrátíte.

Před odchodem z domu se vždy rozlučte

Pokud opouštíte domov, dítě polibte, obejměte, řekněte mu, kam jdete a kdy se vrátíte. Odolejte pokušení, vytratit se nepozorovaně. Vaše dítě by mohlo být ostražitější a úzkostlivější, když si bude myslet, že se můžete vytratit kdykoli.

Jakmile odejdete, už se nevracejte

Opakovanými cestami zpět do domu, jeslí či školky z důvodu kontroly opuštěného dítka celou situaci komplikujete nejen sobě, ale hlavně dítěti a pečovateli.

Začínejte pomalu

První volný večer nebo odpoledne omezte na kratší dobu. Věřte, že ze začátku stejně nevydržíte mimo domov déle než hodinu 🙂 Až se Vy i Vaše dítě seznámíte s novým režimem, můžete své výlety začít prodlužovat.

jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3. týden těhotenství

Růst zubů u kojenců

Růst zubů u kojenců