Čeká vás mateřská dovolená, ale nevíte, co vše obnáší? Jak dlouho trvá nebo kolik peněz dostanete? Sestavili jsme seznam těch nejčastějších otázek.
Peněžitá pomoc v mateřství 2016

Kdy mohu nastoupit na mateřskou?

Na mateřskou můžete nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystavuje gynekolog (tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, k dostání na ČSSZ) a odevzdává se zaměstnavateli. Pokud pracujete jako OSVČ, pak žádost odnesete na příslušné OSSZ.

Kolik na mateřské dostanu?

 

Postup výpočtu mateřské

Výše peněžité pomoci v mateřské (dále PPM) činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

 1. vyměřovací základ je součet všech příjmů za posledních 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy jste nastoupila na mateřskou dovolenou
 2. vyměřovací základ vydělíme počtem „započítatelných“ dnů připadajících na toto rozhodné období
 3. redukce – výsledná částka se redukuje podle následujících pravidel:
  1. z částky do 901 CZK se počítá 100 %
  2. z částky od 901 do 1 351 CZK se počítá 60 %
  3. z částky od 1 351 do 2 701 CZK se počítá 30 %
  4. z částky nad 2 701 CZK se už nic nezapočítává
 4. z výsledného redukovaného denního vyměřovacího základu vypočítáme 70%

Příklad výpočtu

Budoucí maminka nastupuje od 12.dubna 2016 na mateřskou. Pracuje u stejného zaměstnavatele již déle než 12 měsíců a má průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 34000 Kč.

částka výpočet
měsíční hrubá mzda 34000 Kč
denní hrubá mzda 1133 Kč 34000/30
denní vyměřovací základ po redukci 680 Kč 60% z 1133 Kč neboli 1133*0,6
denní dávka 476 Kč 70% z 680 Kč neboli 680*0,7
měsíční mateřská 14280 Kč 476*30

Jak mohu o mateřskou zažádat?

Nárok musíte uplatnit Vy, odevzdáním tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, kterou vydává ošetřující lékař (gynekolog). Tiskopis se odevzdává zaměstnavateli.

Jak dlouho mateřská trvá?

Mateřská trvá maximálně 28 týdnů, tedy 196 dní. Pokud matka porodila 2 a více dětí současně, mateřská trvá 37 týdnů (259 dní).

Mám nárok na mateřskou?

Příspěvek peněžité pomoci v mateřství (dále PPM) vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Na mateřskou máte nárok pokud:

 • účastníte se v době nástupu na PPM na pojištění (jste zaměstnaná) nebo jste v ochranné lhůtě (180 dnů od zániku nemocenského pojištění, neboli výpovědi v práci)
 • další podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na PPM

pozn. Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Všechny informace najdete přímo na stránkách ČSSZ.

Jaká je mateřská v EU?

Ve všech členských státech EU mají matky nárok nejprve na mateřskou dovolenou, poté na rodičovskou.

Mezi zeměmi jsou však rozdíly v délce peněžité pomoci v mateřství. Zatímco v ČR je dávka poskytována po dobu 28 týdnů (37 v případě dvou a více dětí), tak ve většině okolních států je délka kratší. Například Německo – 14 týdnů, Francie – 16 týdnů nebo Rakousko 16 týdnů. Výjimkou je Norsko – 42 týdnů a Slovensko – také 28 týdnů.

Příspěvky na mateřskou se však liší i svou peněžitou výší. Zatímco ve Velké Británii tvoří 90% příjmu, ve Francii 100%, v Rakousku 100% a u nás 70%. Lze tak dodat, že vyspělé členské země nabízí kratší mateřskou ale ve vyšší výměře.